Wij zijn aangegrepen door het overlijden van Aart Staartjes afgelopen weekend. Wij leerden Aart kennen als een bijzondere en zeer aimabele man.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, overige familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.