Zaterdag jongstleden overhandigde Aad Meinderts het eerste exemplaar aan de schrijver, nu ligt de rest van de oplage in de Nederlandse en Vlaamse boekhandels.

Kwaaie verhalen van liefde is een bundeling essays, brieven, verhalen en lezingen van Sjoerd Kuyper, ter viering van veertig jaar schrijverschap. Het bevat persoonlijke verhandelingen over onder meer Nescio, popmuziek, het afscheid van de vader van de schrijver en zijn visie op het (kinder)boekenvak. Sjoerd Kuyper toont zich in deze teksten afwisselend een bewogen verteller en humoristisch observator.

De meeste teksten in dit boek waren lang onzichtbaar, want nooit gepubliceerd, of vrijwel onvindbaar. In Kwaaie verhalen van liefde staan ze eindelijk volop in het licht. 

Veertig jaar liefde en woede. Voor grote mensen.

Nota bene: het prachtige schilderij dat voor het omslag is gebruikt, is van Peter Bes.

Video's

Bekijk deze video