Nu in de boekwinkel: 'Logboek van tot nu toe onbekende dieren' van de Ootmarsummer natuurvorser en zo├Âloog R. Laurence van Heden tot Elders.

'Ter hand gesteld' door niemand minder dan Sylvia Weve!