Foto: Marijn Olislagers

Auteursechtpaar Elle van Lieshout en Erik van Os schrijven al ruim 25 jaar kinderboeken, versjes en (Sesamstraat-)liedjes en gedichten voor oudere kinderen. Hun prentenboeken worden wereldwijd uitgegeven. Met Marije Tolman maakten ze eerder de succesvolle serie over ‘Mejuffrouw Muis’ en het poëzieprentenboek Niets liever dan jij, waarvoor zij in 2017 een Vlag en Wimpel ontvingen van de Griffeljury.