Het werk van Vladimir Odojevski is tot op heden in Nederland onbekend, ten onrechte. Bij deze kennismaking met het werk van Odojevski is gekozen voor een aantal verhalen die men als science-fiction avant la lettre zou kunnen betitelen. De wereld die beschreven wordt in het verhaal Het jaar 4338, laat vele technologische innovaties zien die voor de tijd van Odojevski absoluut visionair waren. Een aantal van deze verworvenheden komen ons in de 21e eeuw erg bekend voor: de luchtvaart, opslagmedia, een communicatie-systeem dat sterk lijkt op internet en elastisch glas, oftewel plastic. De maatschappij lijkt meer op een verlichte technocratie dan een democratie, compleet met een ‘Ministerie van Verzoening’.

In deze bundel zijn de volgende verhalen opgenomen: De laatste zelfmoord,Het jaar 4338Twee dagen in het bestaan van de aarde en De stad zonder naam. Zij kunnen worden gezien als voorlopers van veel (anti-) utopische werken uit later tijden: Zamjatin, Orwell en Huxley. Ook doet zijn werk denken aan de verhalen van Jules Verne en Odojevski’s tijdgenoot Edgar Allen Poe.

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren zal de komende jaren meer werk van Vladimir Odojevski uitgeven.