Vandaag is tijdens Art The Hague het fotoboek Florilegium van Danielle Kwaaitaal gepresenteerd. Het boek biedt een uitbundig overzicht van de bloemstillevens die Danielle de afgelopen jaren onder dezelfde titel maakte en bevat bovendien tekstuele bijdragen van Arjan Peters en Wieteke van Zeil.