De figuren van Jekyll en Hyde behoren tot de meest beroemde uit de wereldliteratuur; zozeer zelfs dat de combinatie van beide namen spreekwoordelijk is geworden. Alhoewel veel lezers een vaag idee omtrent het verloop van het verhaal hebben, zijn er slechts weinigen die daadwerkelijk de moeite hebben genomen dit prachtige en ingenieuze verhaal te lezen.

Dr. Jekyll is voor de buitenwereld een respectabel arts, een geacht lid van de maatschappij. Echter Jekyll heeft ook een andere, meer duistere kant. Gefascineerd als hij is door het probleem van goed en kwaad, bedenkt hij hoe interessant het zou zijn als beide eigenschappen van elkaar zouden kunnen worden gescheiden. Hij ontdekt vervolgens een drug waardoor hij in staat is naar believen te veranderen in zijn kwade alter ego Mr Hyde, een afzichtelijk individu, zonder enig moreel besef. Hij geniet van de vrijheid die deze metamorfose hem verschaft, totdat stukje bij beetje de persoonlijkheid van Hyde de overhand krijgt en de drug uiteindelijk het vermogen verliest Mr. Hyde terug te laten veranderen in de vorm en persoonlijkheid van Dr. Jekyll. Op het punt van ontdekking en arrestatie berooft Jekyll, en daarmee ook Hyde, zich van zijn leven….

Volgens Nabokov betreft het hier eerder een ‘poëtische fabel, dan doorsnee proza’.