Geen mens kan na de stortvloed aan verontrustende berichten van de laatste jaren nog ontkennen dat er iets mis is met het milieu. Het veranderende klimaat, het uitsterven van diersoorten, de milieuverontreiniging, de oprakende olie- en gasvoorraden en milieuvluchtelingen zijn urgente onderwerpen die haast dagelijks in het nieuws zijn.
Dat het bewustzijn over het milieuprobleem al veel ouder is, bewijst het dertigjarig jubileum van Greenpeace Nederland. Begonnen als kleine actievoerende organisatie, is Greenpeace uitgegroeid tot een wereldwijde milieuorganisatie die onderzoek doet, overlegt met overheden en bedrijven en uiteraard actievoert voor het milieu. Vooral over die acties berichten radio, televisie en krant met grote regelmaat. Met ruim 560.000 donateurs heeft de organisatie een grote en positieve invloed op het maatschappelijk debat over het milieu.

Dit boek is een jubileumboek, geen historisch werk. Ter ere van 30 jaar Greenpeace Nederland heb ik 30 hoofdstukken geschreven, als 30 kaarsjes op de verjaardagstaart. Grof laten de chapiters zich verdelen in 3 groepen van 10: de eerste tien vertonen enige binding met de jaren 1979-1989, de tweede tien met het tijdvak 1989-1999 en de laatste tien met de periode 1999-2008. Erg consequent ben ik niet met die driedeling omgesprongen: sommige onderwerpen bleven drie decennia actueel, andere items verhuisde ik om redenen van afwisseling en leesbaarheid. Naast geschiedkundige elementen bevat het werk anekdotiek, citaten, persoonlijke ervaringen, feitenmateriaal, bespiegelingen, foto’s, enz.
Jaarverslagen, statuten, gereguleerde geldstromen en beginselverklaringen maken duidelijk dat Greenpeace niet langer de impulsieve rebellenclub is van de jaren ’70 en ’80. Met 30 jaar behoort Greenpeace Nederland definitief tot de Oudere Jongeren. Liefhebbers van jongensboeken zullen het betreuren, maar het is niet anders. Men wordt geboren en men groeit op. De Oudere Jongere biedt naar mijn opinie trouwens nog steeds een dynamische aanblik. De hele wereld kent Greenpeace. De organisatie zetelt in meer dan 40 landen. De opgezamelde knowhow is gedegen en de acties blijven verrassen. Jonge medewerkers en vrijwilligers houden het oude vuur brandend. Greenpeace Nederland wist zich eind 2005 gesteund door 568.000 donateurs. En bij mijn bewondering voor zoveel inventiviteit, strijdbaarheid en doorzettingsvermogen, voeg ik aan het eind van dit hoofdstuk graag een dankbaar en respectvol PROFICIAT!

Uit het voorwoord van Ivo de Wijs.